دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید علوم کشاورزی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق علوم کشاورزی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۴۱۱۱۰ مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۱۱ مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۱۲ مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۱۵ مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۱۶ مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۱۷ مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۴۷ بیماری شناسی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۱۸ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۲۸ مهندسی کشاورزی- زراعت برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۲۹ مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۴۰ بیوتکنولوژی کشاورزی (مخصوص ورودی های نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و بعد از آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۴۳ علوم دامی گرایش تغذیه دام برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۱۴۴ علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۲۱۰ مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۲۱۱ مهندسی توسعه روستایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۲۱۲ توسعه روستایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۳۱۱ مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۳۱۲ مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۳۱۶ اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۴۱۳۱۵ اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد