دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید ادبیات و زبان های خارجه پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق ادبیات و زبان های خارجه پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۵۱۱ آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۶ و قبل از آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۵۱۱ آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۳۵۱ آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۱۱ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(مخصوص ورودهای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و قبل از آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۱۱ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۷ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۳۰ زبان شناسی همگانی (مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و قبل از آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۳۰ زبان شناسی همگانی (مخصوص ورودی های ۹۶ -۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۳۰ زبان شناسی همگانی (مخصوص ورودهای ۹۹-۹۸ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۲۹ زبان وادبیات انگلیسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۲۱۲ مترجمی زبان انگلیسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۳۰۱۰ ادبیات عربی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۳۰۱۳ زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۳۱۱ زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۳۴۰ زبان و ادبیات فارسی برنامه ارائه دروس
۱۲۱۳۴۰ زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های ۹۹- ۹۸ و به بعد) جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۳۴۱ زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۳۴۲ زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (ورودی های سال ۹۳ و قبل وفراگیر نوبت ۱۵) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۳۴۲ زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴ به غیر از فراگیر نوبت ۱۵) برنامه ارائه دروس
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۳۴۳ زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۳۴۵ زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۳۴۶ زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۳۴۷ زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد