دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید الهیات و علوم اسلامی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق الهیات و علوم اسلامی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۰۴۷ اخلاق گرایش اخلاق اسلامی (مخصوص ورودی های قبل از ۹۸-۹۷) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۰۴۷ اخلاق گرایش اخلاق اسلامی (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ وبه بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۰۱۷ فقه وحقوق خصوصی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۰۴۵ اخلاق گرایش فلسفه اخلاق برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۴۵ اخلاق گرایش فلسفه اخلاق (مخصوص ورودی های ۹۹-۹۸ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۴۰ الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۴۰ الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودی ۹۶ و بعد از آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۳۱ علوم قرآن و حدیث برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۵۰ الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۳۰ الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۲۸ الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۱۲ الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۹۱۱ تاریخ گرایش تاریخ تشیع برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۹۱۱ تاریخ گرایش تاریخ تشیع (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۳۳۰ حقوق بین الملل برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۳۳۲ حقوق جزا و جرم شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۳۳۳ حقوق خصوصی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۴۱ نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۱۴ نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۱۶ نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۹۱۰ فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۲۹ فلسفه وحکمت اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۲۹ فلسفه وحکمت اسلامی (مخصوص ورودی های ۹۹-۹۸ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۹۱۱ فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۹۱۲ فلسفه وکلام اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۳۱۳ حقوق دادرسی اداری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۲۴ فلسفه دین برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۲۵ اخلاق کاربردی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۲۰۷۶ اخلاق گرایش اخلاق کاربردی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد