دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید مدیریت - گردشگری پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق مدیریت - گردشگری پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
--------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
-------------- ----------- جدول تطبیق
۱۲۱۸۸۶ مدیریت بیمه لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۸۰ مدیریت امور بانکی لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۸۳ مدیریت امورگمرکی لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۸۷ گردشگری لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۳۲ جهانگردی (فقط مخصوص ورودیهای ۹۶) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۳۹۱۱ مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۵) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۴۳ مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودیهای ۸۵ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۱۰ مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای ۸۵ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۳۴۱۱ مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۸۴۵ مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای ۹۴ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای ۸۵ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
۱۲۳۸۱۱ مدیریت صنعتی (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
۱۲۱۸۲۰ مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای ۸۵ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
۱۲۳۵۱۱ مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد