دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید هنرهای اسلامی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق هنرهای اسلامی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
----- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
------------ ------------ جدول تطبیق
۱۸۱۰۳۲ هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد) لیست ارائه دروس
هنر و صنایع فلز
نگارگری
هنر و صنایع چوپ
هنر و صنایع فلز
نگارگری
هنر و صنایع
چوپ
جدول تطبیق
۱۸۱۰۱۲ هنر اسلامی گرایش سفال (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۸۱۰۱۳ هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز(مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۸۱۰۱۴ هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ(مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۸۱۰۱۵ هنر اسلامی گرایش شیشه (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۸۱۰۱۶ هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای ۹۰ تا ۹۵) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۷۱۲۱۴ هنراسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای ۸۹ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد