دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید الهیات و معارف اسلامی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق الهیات و معارف اسلامی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته های کارشناسی لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
----------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
-------------- ----------- جدول تطبیق
۱۲۲۰۱۸ علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای ۹۸ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای ۹۵ تا ۹۸) لیست ارائه دروس
مطالعات حدیث
مطالعات قرآن
مطالعات حدیث
مطالعات قرآن
۱۲۲۰۱۹ ادیان و عرفان (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۲۱ تاریخ تمدن ملل اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منایع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۲۲ فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۸ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۵ تا ۹۸) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۲۳ فلسفه و کلام اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۸ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
فلسفه و کلام اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۵ تا ۹۸) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۵۹ الهیات – گرایش ادیان و عرفان (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۶۰ الهیات گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۶۱ الهیات گرایش علوم قرآن حدیث (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۶۲ الهیات گرایش فلسفه کلام (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۲۰۶۳ الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
------- رشته های کارشناسی ناپیوسته لیست ارائه دروس وضعیت منابع منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
--------- لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته) لیست ارائه دروس
--------------- -------------- جدول تطبیق
۱۲۲۰۷۴ آموزش دینی عربی لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
------------
۱۲۲۰۱۵ تربیت معلم قرآن کریم لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
---------------
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد