دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید جغرافیا پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق جغرافیا پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
-------------- جدول تطبیق
۱۲۱۶۱۷ جغرافیا (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد) لیست ارائه دروس
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی روستایی
آب و هوا شناسی
ژئووفولوژی
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی روستایی
آب و هوا شناسی
ژئووفولوژی
جدول تطبیق
۱۲۱۶۶۵ جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای ۸۹ تا ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۶۴ جغرافیا برنامه ریزی روستایی(مخصوص ورودیهای ۸۹ تا ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۶۶ آب و هوا شناسی(مخصوص ورودیهای ۸۹ تا ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۶۷ ژئووفولوژی(مخصوص ورودیهای ۸۹ تا ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۴۷ جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای ۸۸ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۴۰ جغرافیا انسانی گرایش شهری(مخصوص ورودیهای ۸۸ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۱۰ جغرافیا انسانی گرایش روستایی(مخصوص ورودیهای ۸۸ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۴۱ جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم‌شناسی(مخصوص ورودیهای ۸۸ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۲۱۶۴۲ جغرافیا طبیعی گرایش ژئوموفولوژی(مخصوص ورودیهای ۸۸ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد