دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رباتیک پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رباتیک پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
-------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
------------ --------- جدول تطبیق
۱۳۲۲۱۷ مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای ۹۵ و ۹۶) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۲۲۱۰ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۵۱۱۱۳ مهندسی کامپیوتر نرم افزار (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۱۱۵۱۰ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) (مخصوص ورودیهای ۸۶ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۵۱۱۱۵ مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۲۲۱۱ مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۲۲۱۳ مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۵۱۱۱۲ مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۱۱۵۱۲ مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودیهای ۸۵ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۵۱۱۱۶ مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۲۲۱۲ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن(مخصوص ورودیهای ۹۳) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد