دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید مهندسی برق پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق مهندسی برق پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
----- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
------------ ------------------ جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۷ مهندسی برق (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد آن) لیست ارائه دروس
قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۰ مهندسی برق- قدرت (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مهندسی برق- قدرت(مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۲ مهندسی برق- کنترل (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مهندسی برق- کنترل (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۳ مهندسی برق- مخابرات (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مهندسی برق- مخابرات (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۴ مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۱ مهندسی برق-مهندسی پزشکی(بیوالکترونیک)(مخصوص ورودیهای ۹۰ الی ۹۲) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد