دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید مهندسی برق پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق مهندسی برق پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
----- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس
------------ جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۷ مهندسی برق (مخصوص ورودیهای ۱۴۰۱ و بعد آن) لیست ارائه دروس
قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
بیوالکتریک
سیستم های دیجیتال
رشته بازنگری جدول تطبیق
مهندسی برق (مخصوص ورودیهای ۹۵ تا ۱۴۰۱) لیست ارائه دروس
قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۰ مهندسی برق- قدرت (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
مهندسی برق- قدرت(مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۲ مهندسی برق- کنترل (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
مهندسی برق- کنترل (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۳ مهندسی برق- مخابرات (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
مهندسی برق- مخابرات (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۴ مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
۱۳۱۹۱۱ مهندسی برق-مهندسی پزشکی(بیوالکترونیک)(مخصوص ورودیهای ۹۰ الی ۹۲) لیست ارائه دروس
منابع نیمسال اول
جدول تطبیق
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد