تغییر تعداد سوالات و زمان پاسخگویی سوالات در کنکور سال ۱۴۰۲

access_time person توسط فاطمه پورذبیح

نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. عمده تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به «تاثیر قطعی سابقه تحصیلی»، «تعداد برگزاری و اعتبار آزمون اختصاصی»، «حذف زیرگروه‌ها»، «سابقه تحصیلی»
و «کارنامه، انتخاب رشته و پذیرش» برمی گردد. الف) تاثیر قطعی سابقه تحصیلی سابقه تحصیلی داوطلبان به صورت قطعی در نمره کل نهایی اعمال می ‌شود. منظور از سابقه تحصیلی، نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته
تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری، به
طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در
سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد. میزان تاثیر سوابق تحصیلی (نمرات امتحانات نهایی دوره متوسطه) در فرآیند سنجش از سال ۱۴۰۲ به بعد طبق بند
۳-۳ ماده ۳ مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود
به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)»
سال میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی سوابق تحصیلی نظام ۶ - ۳ - ۳ سوابق تحصیلی نظام سال/ ترمی واحدی
۱۴۰۲ ۴۰ درصد فقط پایه دوازدهم ۱۰ درس دیپلم و ۴ درس پیش دانشگاهی
۱۴۰۳ ۵۰ درصد فقط پایه دوازدهم ۱۰ درس دیپلم و ۴ درس پیش دانشگاهی
۱۴۰۴ ۶۰ درصد پایه های یازدهم و دوازدهم ۱۰ درس دیپلم و ۴ درس پیش دانشگاهی
۱۴۰۵ و بعد از آن ۶۰ درصد پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم ۱۰ درس دیپلم و ۴ درس پیش دانشگاهی
ب) تعداد برگزاری و اعتبار آزمون اختصاصی آزمون اختصاصی (کنکور) هر سال دو بار برگزار خواهد شد و داوطلب میتواند به اختیار خود، در یک و یا هر دو آزمون شرکت کند. نتیجه آن حداکثر برای دو
سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است. ج) حذف زیرگروه‌ها ضرایب دروس در هر گروه آزمایشی ثابت بوده و زیرگروه های آزمایشی حذف شده اند. د) دروس و ضرایب آزمون اختصاصی آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌های آزمایشی است که براساس کتاب‌های درسی
وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌شود که دروس، ضرایب و حذفیات
کتابها از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه های مربوط، اطلاع رسانی
شده است هـ) سابقه تحصیلی ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین
شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، باید از طریق شرکت در امتحانات
نهایی آموزش و پرورش نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی اقدام کنند. و) کارنامه، انتخاب رشته و پذیرش در کارنامه برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی (تا پایان خرداد ماه آن سال) مربوط به گروه درخواستی، نمره کل
سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه‌ داوطلب در
سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی (در مرداد ماه)
اطلاع‌رسانی می‌شود. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای
پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی بعلاوه گروه‌های شناور هنر و زبانهای خارجی
(درصورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند انتخاب رشته کند. اطلاعات و تغییرات مربوط به دفترچه‌های سئوال آزمون سراسری (دروس اختصاصی) نوبت اول سال ۱۴۰۲ به تفکیک گروه های آزمایشی مواد امتحانی، تعداد سئوالات، مدت زمان پاسخگویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی


شماره دفترچه درس تعداد سئوال مدت زمان پاسخگویی تعداد کل ۱۴۰۲ تعداد کل ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱
شماره یک ریاضیات ۴۰ ۵۰ ۷۰ ۸۰ ۴۰ سئوال با ۷۰ دقیقه زمان ۵۰ سئوال با ۸۰ دقیقه زمان
شماره دو فیزیک ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۶۵ سئوال با ۷۵ دقیقه زمان ۷۵ سئوال با ۸۰ دقیقه زمان
شیمی ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
مواد امتحانی، تعداد سئوالات، مدت زمان پاسخگویی گروه آزمایشی علوم تجربی
شماره دفترچه درس تعداد سئوال مدت زمان پاسخگویی تعداد کل ۱۴۰۲ تعداد کل ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱
شماره یک زیست شناسی ۴۵ ۵۰ ۴۵ ۴۰ ۴۵ سئوال با ۴۵ دقیقه زمان ۵۰ سئوال با ۴۰ دقیقه زمان
شماره دو فیزیک ۳۰ ۳۰ ۴۰ ۳۷ ۶۵ سئوال با ۷۵ دقیقه زمان ۶۵ سئوال با ۷۴ دقیقه زمان
شیمی ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۷
شماره سه ریاضی ۳۰ ۳۰ ۶۰ ۵۰ ۴۵ سئوال با ۶۰ دقیقه زمان ۵۰ سئوال با ۶۵ دقیقه زمان
زمین شناسی ۱۵ ۲۰ ۱۶
شماره چهار بهیاری ۳۰ ۳۵ ۲۰ ۲۰ ۳۰ سئوال با ۲۰ دقیقه زمان ۳۵ سئوال با ۲۰ دقیقه زمان
دفترچه بهیاری مختص بهیاران است و فقط به این دسته از داوطلبان داده می شود. مواد امتحانی، تعداد سئوالات، مدت زمان پاسخگویی گروه آزمایشی علوم انسانی

شماره دفترچه درس تعداد سئوال مدت زمان پاسخگویی تعداد کل ۱۴۰۲ تعداد کل ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱
شماره یک ریاضی ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۲۵ ۸۰ سئوال با ۸۵ دقیقه زمان ۹۰ سئوال با ۸۵ دقیقه زمان
زبان و ادبیات فارسی ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
علوم اجتماعی ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۱۵
روانشناسی ۱۵ ۲۰
۱۵
شماره دو زبان عربی ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۸۰ سئوال با ۷۵ دقیقه زمان ۸۵ سئوال با ۷۵ دقیقه زمان
تاریخ ۱۳ ۱۵ ۲۰ ۲۵
جغرافیا ۱۲ ۱۵ ۲۰ ۲۰
فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰
اقتصاد ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۰
شماره دو ویژه دیپلمه های علوم و معارف اسلامی زبان عربی * ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۸۰ سئوال با ۷۵ دقیقه زمان ۸۵ سئوال با ۷۵ دقیقه زمان
تاریخ * ۱۳ ۱۵ ۲۰ ۲۵
جغرافیا ۱۲ ۱۵

فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
اقتصاد ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۰
مواد امتحانی، تعداد سئوالات، مدت زمان پاسخگویی گروه آزمایشی هنرشماره دفترچه درس تعداد سئوال مدت زمان پاسخگویی تعداد کل ۱۴۰۲ تعداد کل ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱
شماره یک درک عمومی هنر ۵۰ ۳۰ ۵۰ ۲۵ ۱۰۰ سئوال با ۱۱۵ دقیقه زمان ۸۰ سئوال با ۸۹ دقیقه زمان
درک عمومی ریاضی - فیزیک ۳۰ ۳۰ ۴۰ ۴۰
خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۴
دروس ترسیم فنی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد در مرحله آزمون عملی (نیمه اول شهریورماه ۱۴۰۲) سنجیده خواهد شد. مواد امتحانی، تعداد سئوالات، مدت زمان پاسخگویی گروه آزمایشی زبان های خارجی

شماره دفترچه درس تعداد سئوال مدت زمان پاسخگویی تعداد کل ۱۴۰۲ تعداد کل ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱
شماره یک زبان تخصصی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیا) ۷۰ ۷۰ ۱۰۵ ۱۰۵ ۷۰ سئوال با ۱۰۵ دقیقه زمان ۷۰ سئوال با ۱۰۵ دقیقه زمان
آمار نهایی شرکت کنندگان در نوبت اول کنکور سال ۱۴۰۲

گروه آزمایشی زن درصد زن مرد درصد مرد جمع
ریاضی ۴۱۷۳۷ ۳۵ درصد ۷۸۳۵۸ ۶۵ درصد ۱۲۰۰۹۵
تجربی ۲۹۱۷۲۰ ۶۵ درصد ۱۵۸۸۵۷ ۳۵ درصد ۴۵۰۵۷۷
انسانی ۱۸۸۱۶۴ ۶۱ درصد ۱۲۱۰۵۵ ۳۹ درصد ۳۰۹۲۱۹
هنر ۲۹۰۸۲ ۷۴ درصد ۹۹۷۳ ۲۶ درصد ۳۹۰۵۵
زبان ۳۷۷۹۹ ۶۵ درصد ۲۰۷۱۵ ۳۵ درصد ۵۸۵۱۴
جمع ۵۸۸۵۰۲ ۶۰ درصد ۳۸۸۹۵۸ ۴۰ درصد ۹۷۷۴۶۰
آمار نهایی با احتساب داوطلبانی است که در دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کرده اند.


برای فرستادن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به دیدگاه
دیدگاه های بیشتر
شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد