دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۹-۹۸ پیام نور

access_time person توسط مدیر سایت

به گزارش سایت پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۹-۹۸ پیام نور که اکنون برای شما گذاشته شده به صورت رسمی اعلام شده و قابل اطمینان است.

ابتدا رشته خود را در جداول زیر پیدا کنید و بر روی گروه علمی رشته خود کلیک تا به صفحه لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته خود منتقل شوید
 
جداول لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۹-۹۸ پیام نور زیر به صورت خودکار به روز می شود و با تغییرات در منابع و لیست ارائه دروس نیز به روز می شوند
 
لیست ارائه دروس پیام نور : لیستی که برای دانشجویان کارشناسی به صورت ۸ ترمه و برای دانشجویان ارشد ۳ تا ۵ ترمه ارائه می شود را لیست ارائه دروس می گویند در واقع همان واحدهایی می باشد که دانشجو در طول دوران تحصیل باید بگذراند.و به نوعی یک برنامه ریزی جامع درسی توسط خود دانشگاه برای دانشجو که به عنوان راهنما ارائه شده است و به دانشجو می گوید که بهتر است در هر ترم چه دروسی را انتخاب کند. نکته مهم در این لیست پیش نیاز همنیاز های مشخص شده برای هر درس می باشد که دانشجو ملزم به رعایت آنها می باشد یعنی حتما باید رعایت کنید. از نکات قابل ذکر دیگر اینکه ممکن است این لیست هر ترم عوض شود.
لیست منابع درسی پیام نور : یکی از مهمترین مواردی که دانشجو در کل دوران تحصیل با آن روبرو می باشد لیست منابع درسی می باشد در این لیست دقیقا مشخص شده است که برای هر درسی که انتخاب کرده اید چه کتابی را باید مطالعه کنید حتی حذفیات نیز در این لیست نوشته شده است اما یک نکته مهم درباره لیست منابع نوع امتحان هر درس است ! یعنی تستی یا تشریحی بودن هر درسی نیز در لیست منابع درسی مشخص شده است پس ملاک امتحان پایانی اینکه از چه کتابی و چه فصل هایی و تستی یا تشریحی بودن آن در لیست منابع درسی مشخص شده است.
لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۹-۹۸ پیام نور برای کلیه دانشجویان با ورودی های آزمون سراسری و آزمون فراگیر و دانشجویان مرکز بین الملل قابل ارائه است شایان ذکر است وضعیت منابع دروس در متعاقبا اعلام خواهد شد
 
کلیه لینک های غیر فعال در هر مقطع و رشته ی تحصیلی متعاقبا اعلام می گردد – صبور باشید
در حال حاضر لینک مربوط به منابع درسی به تدریج در حال فعال شدن هستند
 
 

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ناپیوسته و پیوسته
گروه های علمی (نیمسال اول ۹۹-۹۸)
شامل رشته های:
بخش علمی فنی و مهندسیمهندسی برق (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی پلیمر (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی راه آهن (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی نفت (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی کامپیوتر-رباتیک-فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی مواد و متالوژی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی خودرو – هوا فضا (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی مدیریت اجرایی-پروژه (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی هنر و معماریارتباط تصویری – عکاسی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
صنایع دستی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
طراحی پارچه و لباس (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
فرش (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
کتابت و نگارگری (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
هنرهای اسلامی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
هنرهای صناعی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی معماری (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندس شهرسازی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
نقاشی – مرمت بناهای تاریخی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی علوم اجتماعیجغرافیا (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
علوم سیاسی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
تاریخ (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی علوم پایهریاضی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
آمار (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
شیمی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
زمین شناسی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
فیزیک (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
زیست شناسی و آموزش علوم تجربی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی علوم کشاورزیاقتصاد کشاورزی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
ترویج و آموزش کشاورزی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی آب (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
ماشین های کشاورزی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
شیلات – زراعت (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
علوم کشاورزی-دامی-تولیدات دام (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مهندسی منابع طبیعی – آبادانی روستاها و محیط زیست(کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی مدیریت اقتصاد و حسابداریحسابداری (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
مدیریت (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
اقتصاد (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
روانشناسی – مشاوره (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
علم اطلاعات و دانش شناسی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
تربیت بدنی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی الهیات و علوم اسلامیحقوق (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجهزبان ادبیات فارسی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
زبان انگلیسی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید
زبان ادبیات عربی (کلیه گرایش ها) – کلیک کنید

 
 
رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
گروه های علمی (نیمسال اول ۹۹-۹۸)
شامل رشته های:
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه – کلیک کنیدآموزش زبان انگلیسی | آموزش زبان فارسی | زبان شناسی همگانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان وادبیات انگلیسی | زبان وادبیات عربی
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی – کلیک کنیداخلاق | تاریخ تشیع | الهیات – علوم قرآن و حدیث | الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی | الهیات- فلسفه و کلام اسلامی | حقوق | فلسفه وحکمت اسلامی | نهج البلاغه | الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان | الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن ملل اسلامی
بخش علمی علوم اجتماعی – کلیک کنیدآب و هواشناسی | تاریخ |جغرافیا | جامعه شناسی | علوم سیاسی | ژئومورفولوژی | مخاطرات محیطی | علوم اجتماعی | مدیریت رسانه
بخش علمی علوم پایه – کلیک کنیدآمار | آموزش ریاضی | ریاضی محض | ریاضی کاربردی | زیست شناسی | شیمی | فیزیک | زیست شناسی – بیوفیزیک | فیتوشیمی | زمین شناسی | ژئوفیزیک
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی – کلیک کنیدآموزش محیط زیست | تربیت بدنی | تحقیقات آموزشی | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) | علم اطلاعات و دانش شناسی | علوم تربیتی | فیزیولوژی ورزشی | روانشناسی | رفتار حرکتی | مدیریت آموزشی | مدیریت ورزشی | تکنولوژی آموزشی | مشاوره و راهنمایی | روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا | آموزش و بهسازی منابع انسانی | برنامه ریزی آموزشی | مشاوره
بخش علمی علوم کشاورزی – کلیک کنیدمهندسی کشاورزی | مهندسی منابع طبیعی | مهندسی اقتصاد کشاورزی
بخش علمی فنی و مهندسی – کلیک کنیدمهندسی شیمی | مهندسی عمران | مهندسی صنایع | مهندسی کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی مکانیک | مهندسی برق | مهندسی عمران –مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی | مهندسی عمران –ژئوتکنیک | مهندسی عمران –شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | مهندسی عمران – راه و ترابری | مهندسی عمران –سازه | مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت | مهندسی عمران – محیط زیست
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری – کلیک کنیداقتصاد اسلامی | حسابداری|علوم اقتصادی | مدیریت دولتی | مدیریت اجرایی | مدیریت بازرگانی | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت کسب و کار MBA | مدیریت امور شهری | کارآفرینی
بخش علمی هنر و معماری – کلیک کنیدپژوهش هنر | طراحی شهری | مهندسی معماری

 
 
رشته های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
گروه های علمی (نیمسال اول ۹۹-۹۸)
شامل رشته های:
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه – کلیک کنیدآموزش زبان انگلیسی | زبان و ادبیات فارسی | زبان شناسی همگانی
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی – کلیک کنیدالهیات و معارف اسلامی| حقوق | علوم قرآن و حدیث | علوم و معارف نهج البلاغه | کلام | مدرسی معارف اسلامی
بخش علمی علوم اجتماعی – کلیک کنیدتاریخ اسلام | تاریخ ایران بعد از اسلام | جامعه شناسی | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بخش علمی علوم پایه – کلیک کنیدریاضی | شیمی | فیزیک | بیوشیمی | آمار | زیست شناسی
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی – کلیک کنیدآموزش محیط زیست | برنامه ریزی آموزش از راه دور | تربیت بدنی و علوم ورزشی | روانشناسی | علم اطلاعات و دانش شناسی | فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
بخش علمی علوم کشاورزی – کلیک کنیداقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی
بخش علمی فنی و مهندسی – کلیک کنیدمهندسی صنایع | مهندسی عمران – راه و ترابری
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری – کلیک کنیدعلوم اقتصادی | مدیریت بازرگانی | مدیریت دولتی


برای فرستادن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به دیدگاه
دیدگاه های بیشتر
شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد