میزان شهریه دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ / شهریه ثابت و متغییر

access_time person توسط مدیر سایت

تحصیل در تمام رشته های دانشگاه پیام نور همانند سایر دانشگاه های غیردولتی ملزوم به پرداخت شهریه می باشد. میزان شهریه دانشگاه پیام نور متشکل از دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر است که شهریه ثابت براساس سال ورود به دانشگاه و نوع رشته تحصیلی تعیین می گردد ولی شهریه متغیر وابسته به تعداد و نوع واحدهای انتخابی می باشد. شهریه رشته های بدون آزمون و با آزمون کاملا یکسان بوده و تفاوت این دو دوره تنها در شیوه پذیرش دانشجو است هم چنین کلیه دانشجویان باید علاوه بر شهریه ثابت و متغیر ، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه را نیز پرداخت نمایند.
هر ساله ۱۰ الی ۱۵ درصد به شهریه مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور افزوده می شود.
میزان شهریه کارشناسی دانشگاه پیام نور ۹۸ – ۹۹ یکی از مزیت های تحصیل در دانشگاه پیام نور ، میزان شهریه کمتر این دانشگاه نسبت به برخی از دانشگاه ها همچون دانشگاه آزاد است. برای تحصیل در رشته های با آزمون دانشگاه پیام نور داوطلبان باید در کنکور سراسری شرکت کرده و پس از کسب رتبه لازم ، جهت انتخاب رشته های تحصیلی این دانشگاه اقدام نمایند. در مقطع کارشناسی رشته های متعددی در گروه های فنی مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پایهو …ارائه می شود که شهریه این رشته ها برای ۲۰ واحد درسی به شرح جدول زیر می باشد :

میزان شهریه کارشناسی دانشگاه پیام نور
گروه آزمایشیعلوم انسانیعلوم پایهفنی مهندسی و کشاورزی ، معماری و هنر
شهریه ثابت
(تومان)
۱۷۳/۰۰۰۱۷۳/۰۰۰۱۷۳/۰۰۰
شهریه دروس عمومی نظری
(تومان)
۱۹/۰۰۰۱۹/۰۰۰۱۹/۰۰۰
شهریه دروس پایه نظری
(تومان)
۲۴/۰۰۰۲۶/۰۰۰۲۷/۰۰۰
شهریه دروس اصلی و تخصصی
(تومان)
۲۶/۰۰۰۲۸/۰۰۰۳۰/۰۰۰
شهریه دروس عملی کم هزینه
(تومان)
۶۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰
شهریه دروس عملی پرهزینه
(تومان)
۸۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه
(تومان)
۲۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰
  • میزان شهریه رشته های علوم انسانی در دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی حدود ۷۰۰/۰۰۰ الی ۹۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  • میزان شهریه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه در دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی حدود ۷۵۰/۰۰۰ الی ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان تومان می باشد.


میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ۹۸ – ۹۹همه ی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور چه آنان که از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وارد دانشگاه شده اند و چه آنان که در طرح ارشد فراگیر دانشگاه ثبت نام نموده اند ، به یک میزان شهریه پرداخت خواهند کرد که میزان شهریه کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ به شرح جدول زیر می باشد :

میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
گروه آزمایشیعلوم انسانیسایر گروه ها
شهریه ثابت
(تومان)
۱/۰۱۹/۰۰۰۱/۰۱۹/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری
(تومان)
۱۰۸/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی کم هزینه
(تومان)
۳۰۵/۰۰۰۳۰۵/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی پرهزینه
(تومان)
۴۸۷/۰۰۰۴۸۷/۰۰۰
شهریه پایان نامه
(تومان)
۴۸۷/۰۰۰۴۸۷/۰۰۰
  • شهریه رشته های علوم انسانی در دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰ الی ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  • شهریه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی در دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد حدود ۲/۴۰۰/۰۰۰ الی ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.


میزان شهریه دکتری دانشگاه پیام نور ۹۸ – ۹۹شهریه دکتری دانشگاه پیام نور ، با توجه به نوع شیوه آموزشی دانشجو که ممکن است پژوهش محور یا آموزش محور باشد ، متفاوت است. ولی به طور کلی دانشجویان باید در زمان انتخاب واحد همه یا بخشی از شهریه ثابت خود را پرداخت نمایند و مابقی شهریه را تا زمان امتحانات پایان ترم فرصت خواهند داشت با واحد دانشگاهی تسویه کنند. در جدول زیر شهریه دکتری دانشگاه پیام نور ۹۸ – ۹۹ فراهم شده است:
میزان شهریه دکتری دانشگاه پیام نور
گروه آموزشیعلوم انسانیفنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت
( تومان )
۲/۴۸۰/۰۰۰۲/۴۸۰/۰۰۰
شهریه دروس متغیر به ازای یک واحد درسی
 ( تومان )
۶۶۵/۰۰۰۸۷۵/۰۰۰
شهریه هر واحد رساله
( تومان )
۶۶۵/۰۰۰۶۶۵/۰۰۰
شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی جبرانی
( تومان )
عمومی۱۷۲/۰۰۰۱۷۲/۰۰۰
پایه (نظری)۱۷۲/۰۰۰۱۷۲/۰۰۰
اصلی و تخصصی (نظری)۱۷۲/۰۰۱۷۲/۰۰۰
شهریه رشته های علوم انسانی در دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حدود ۶/۷۰۰/۰۰۰ الی ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
شهریه رشته های فنیمهندسی ، علوم پایه و کشاورزی در دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حدود ۷/۰۰/۰۰۰ الی ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.


برای فرستادن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به دیدگاه
دیدگاه های بیشتر
شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد