تقویم زمان بندی پرداخت وام های دانشجویی ابلاغ شد

access_time person توسط فاطمه پورذبیح

مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تقویم زمانبندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال اول
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به همراه جدول زمانبندی و مبالغ وامهای دانشجویی را
به روسای دانشگاه ها ابلاغ کرد. سامانه دانشجویی (پورتال صندوق) برای ثبت تقاضای دانشجویان از ۴ آبان ۱۴۰۰ ‬ تا یک دی ۱۴۰۰ ‬ فعال خواهد
بود و ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط نسبت به ثبت تقاضای
خود در سامانه مذکور براساس جدول زمانبندی اقدام کنند.
به منظور تسریع در واریز و تسهیل در پیگیری لیست وامها و همچنین جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت
مقتضی است ضمن پرهیز از ارسال لیست های متعدد برای هر نوع وام، کمترین
تعداد لیست با بیشترین تعداد نفرات به صورت دقیق و مستند در مدت زمان تعیین
شده در جدول وام‌ها تنظیم و پس از تأیید معاون دانشجویی ازطریق فاز ۲ به
این صندوق ارسال گردد.
بدیهی است که لیست های ارسالی به ترتیب زمان ارسال به صندوق دراولویت پرداخت خواهد بود.
برای جلوگیری از برگشت وام، خواهشمند است هنگام تأیید لیست و ارسال به صندوق نسبت به فعال و به روز
بودن شماره حساب دانشجویان و شماره شبای دانشگاه ها (به ویژه مؤسسات
غیرانتفاعی - غیردولتی، ترجیحًا در بانک طرف تعهد صندوق) اطمینان حاصل
کنید.
نظر به اینکه صرفًا دانشجویانی که اطلاعات هویتی و تحصیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت عتف
(GSB )ارسال شده باشد می توانند نسبت به تقاضای وام اقدام نمایند، ضروری
است دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با قید فوریت نسبت به بروزرسانی
مستمراطلاعات آموزشی دانشجویان خود در درگاه تبادل اطلاعات وزارت متبوع
اقدام کنند.
دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹ و ماقبل در تمامی مقاطع تحصیلی که از خدمات وام‌های دانشجویی صندوق بهرمند
بوده و سند تعهد ارائه نموده اند، با توجه به عدم تحویل اصل مدرک تحصیلی
آنان تا زمان تسویه، نیاز به ارائه سند تعهدنامه دانشجویی جدید موجود در
آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام ها در مقطع تحصیلی فعلی ندارند.
دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۰ و دانشجویان ورودی سال های گذشته که برای اولین بار تقاضای وام
دارند و تاکنون سند تعهد ارائه ننموده اند، صرفًا با ارائه سند تعهد جدید
امکان دریافت وام دارند.
در زمان ثبت اطلاعات سند تعهد در پرونده دانشجویان ضروری است مشخصات ضامن یا ضامنین از طریق وب سرویس
سازمان ثبت احوال (توسط کاربران محترم دانشگاهها) استعلام و پس از تایید
مراتب، تصاویر اسناد تعهد به صورت خوانا بارگذاری شود
به دلیل تداوم وضعیت شیوع بیماری کرونا و برای مساعدت با دانشجویان أخذ گواهی کسر از حقوق ضامنین در نیمسال تحصیلی جاری الزامی نیست.
اولویت های پرداخت وام به دانشجویان ذیل شرایط اعطای هر وام در آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامها
ذکر شده و شایسته است در تنظیم و ارسال درخواست ها مد نظر قرار گیرد.
دریافت مدارک و مستندات در خصوص انواع هر یک از وام ها و سند تعهد دانشجو از جمله ضرورت های دریافت وام
بوده و شایسته است به منظور همکاری با دانشجویان ترتیبی اتخاذ شود تا در
ایام تداوم شیوع بیماری کرونا به نحو مقتضی مدارک و مستندات مربوطه در صورت لزوم به صورت غیرحضوری هماز دانشجویان متقاضی وام دریافت گردد.
توزیع اعتبار در نیمسال جاری برای وام‌های تحصیلی و شهریه همانند سنوات گذشته به صورت غیرمتمرکز بوده و
به هر دانشگاه به صورت مجزا تخصیص داده شده و اعتبارسایر وام ها به صورت
متمرکز درسامانه پیش بینی شده است.
پرداخت وام شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مطابق با
شیوه نامه های مندرج در صفحه اصلی سایت صندوق، گزینه بخشنامه ها) صرفًا از
طریق پورتال دانشجویی با ثبت تقاضا در گزینه «شهریه دانشجویان تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی» توسط دانشجوی تحت پوشش (که اسامی آنان ازسوی آن دو
نهاد معرفی شده و قبًلا درسامانه بارگذاری شده است)، انجام می شود.
ضمنًا ضرورت دارد کارشناس دانشگاه هنگام تأیید وام مبلغ کل شهریه مصوب دانشجو را در نیمسال جاری درج و
سپس تصویر صورت حساب مالی دانشجو را در بخش الصاق سند تحصیلات در پرونده
دانشجو پیوست نماید تاسامانه پس از کسر سهم پرداختی نهادهای حمایتی از کل
شهریه مصوب دانشجو، مبلغ قابل پرداخت وام مازاد شهریه را محاسبه و ثبت کند.
به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو از طرف صندوق، در صورت بهره مندی
دانشجو از این وام امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا وام شهریه بانک
وجود نخواهد داشت.
بدیهی است عدم ثبت درخواست این وام در پورتال صندوق توسط دانشجوی تحت پوشش معرفی شده به منزله انصراف از دریافت وام مازاد شهریه است.
با توجه به ضرورت احراز مالکیت شماره تلفن همراه و تطبیق آنبا شماره ملی کاربران و ارسال کد صحت سنجی
ازطریق پیامک به آنان از طریق اتصال سامانه ها به وب سرویس شاهکار، در صورت
مواجهه با هرگونه مغایرت در این خصوص ضروری است برای اصلاح اطلاعات موجود
درسامانه نسبت به ارسال اطلاعات صحیح کاربران در قالب فرم پیوست در بخشنامه
شماره ۵۷۷ سال ۱۳۹۸ از طریق مکاتبه اقدام و نتیجه را از طریق اداره کنترل
وتخصیص اعتبار صندوق پیگیری نمایند.
با توجه به ادامه آموزش غیرحضوری در کنار آموزش حضوری در اغلب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، برای
بهره مندی حداکثری دانشجویان متقاضی در شرایط اقتصادی، اجتماعی ناشی از
تداوم وضعیت شیوع بیماری کرونا و عدم انباشت درخواست های وام ها در پورتال
دانشجویی صندوق، خواهشمند است تدابیر مقتضی جهت تسهیل کار وتسریع در بررسی
مدارک و مستندات و همچنین ارسال به موقع لیست ها اتخاذ گردیده و تمهیدات و
برنامه ریزیهای لازم برای اطلاع رسانی مؤثر و گسترده به دانشجویان به ویژه
دانشجویان ورودی جدید صورت پذیرد.
جدول نوع وام و زمان بندی اعطای وام‌های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
3946275


جدول نوع و مبلغ وام‌های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


3946276*کلان شهرها عبارتند از: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه دانشجویان ورودی سال های تحصیلی گذشته دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی و کاربردی و موسسات غیردولتی –
غیرانتفاعی بهره مند از وام شهریه بانک طرف تعهد صندوق، در صورت تمایل از
سال تحصیلی جدید پس از ارائه سند تعهد جدید و مدارک و مستندات به اداره
رفاه دانشگاه می توانند از وام شهریه صندوق رفاه استفاده کنند. دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام شهریه صندوق بهره مند شده اند، امکان استفاده از وام بانک طرف تعهد صندوق را ندارند. دانشجویانی که قبلاً از وام شهریه بانک قرض الحسنه طرف تعهد صندوق، استفاده نموده اند و درخواست مجدد جهت
بهره مندی از خدمات آن بانک را دارند، دانشگاه ها می بایست درخواست این
قبیل دانشجویان را طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال کنند.


برای فرستادن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به دیدگاه
دیدگاه های بیشتر
شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد